Dumitru Stăniloaie (1903 – 1993), Teologie românească de dimensiune europeană – Editori Î.P.S Laurenţiu Streza, Jürgen Henkel, Gheorghe F. Anghelescu