Bursa Gerhard Möckel

Începând cu anul 2019 Academia Evanghelică Transilvania inițiază un program de promovare pentru tineri cercetători.

Bursa Gerhard Moeckel pentru tineri cercetători are ca țel susținerea dezbaterii științifice pe teme relevante pentru România. Această bursă se adresează doctoranzilor atât din România, cât și din străinătate. Pentru bursă pot aplica studenții de doctorat care cercetează pe teme în raport cu România. În conformitate cu ideea fondatorului Gerhard Moeckel, Academia Evanghelică Transilvania dorește să contribuie la dezvoltarea unei activități de cercetare moderne si calitative în România.

Locul de cercetare se află la Academia Evanghelică Transilvania, iar bursa se oferă pentru un an calendaristic.

Această finanțare se datorează unei donații private din partea familiei Möckel (Dorothea Koch-Möckel, Andreas Möckel, Konrad Möckel și Maria Möckel).