CONFERINȚĂ: Între amvon și pupitru de scris. Conferință dedicată vieții și activității scriitorilor Eginald Schlattner și Walther Gottfried Seidner