Bursa de cercetare Gerhard Möckel

Începând cu anul 2019 Academia Evanghelică Transilvania inițiază un program de promovare pentru tineri cercetători. „Bursa Gerhard Möckel pentru tineri cercetători” are ca țel susținerea dezbaterii științifice pe teme relevante pentru România. Această bursă se adresează atât doctoranzilor din România, cât și celor din străinătate. Pentru această bursă pot aplica studenții de doctorat care cercetează pe teme în raport cu România. În conformitate cu ideea fondatorului Gerhard Möckel, Academia Evanghelică Transilvania dorește să contribuie la dezvoltarea activității de cercetare moderne și calitative în România. Locul de cercetare se află la Academia Evanghelică Transilvania, iar bursa se oferă pe perioada unui an calendaristic.

Implementarea acestui program de promovare a fost posibilă datorită unei donații private din partea familiei Möckel (Dorothea Koch-Möckel, Andreas Möckel, Konrad Möckel și Maria Möckel).