(2018) „MEMORIE ȘI COLECȚII ALE MEMORIEI: Noi perspective asupra comunismului din România” (Conferință)

Conferinţa intitulată „MEMORIE ȘI COLECȚII ALE MEMORIEI: Noi perspective asupra comunismului din România” îşi propune o contextualizare mai profundă şi mai largă a politicilor de rememorare ale trecutul recent din fostele state ale blocului sovietic. Astfel, ea preconizează să ofere o imagine nuanţată şi multifaţetată a experienţei rememorării perioadei comuniste, în care ruptura dezirabilă de trecut coexistă cu rămăşiţele acestuia şi cu o nouă tendinţă de revalorizare a sa şi în care monopolul statului în privinţa politicilor de memorie este subminat prin apariţia de noi actori nestatali care contestă, modifică şi uneori, impun versiuni diferite şi contradictorii privind comunismul ca regim politic şi ca experienţă cotidiană trăită.

În consecinţă, conferinţa se organizează în jurul a două direcţii majore în care problematica rememorării trecutului comunist nu este doar un subiect al politicii statale care urmăreşte legitimarea puterii sau a noii arhitecturi politice, dar şi un proces de jos în sus în care noi grupuri sau actori pătrund în spaţiul public şi uneori, politic, contestând şi modificând versiunea oficial promovată.

Această conferință este o colaborare între Universitatea din București și Academia Evanghelică Transilvania și parte a proiectului european COURAGE. 

Conferința are loc cu susținerea financiară din partea Fundației Hanns-Seidel.

Organizatori: Roger Parvu (EAS), Corneliu Pintilescu (Cluj), Manuela Marin (Cluj), Cristina Petrescu (București), Cristina Parvu (Sibiu)   

Locația: Centrul de Întâlniri și Conferințe „Hans Bernd von Haeften” 

Data: 1.11.2018 – 3.11.2018 

Programul:  Programm-Final-F.pdf (341 downloads )